Waarom Zorgpunt?Door de vergrijzing van de bevolking, korte ziekenhuisverblijven en de nood aan een eigen vertrouwde omgeving worden er meer mensen thuis verzorgd.

Vermits thuiszorg maatwerk is en iedere patiënt unieke diensten en materialen nodig heeft, vraagt dit veel inspanning van de familie. Zorgpunt helpt elke zorgbehoevende bij dit traject, in samenwerking met de zorgverleners.

Meest recent

Bij Apotheek Kestemont kunt u ook terecht voor

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?