Griepvaccin vergeten?

Heeft u deze nog niet , reserveer  uw griepvaccin nu meteen .

Weet je dat uw apotheker het griepvaccin kan voorschrijven aan iedereen die dat wenst en de derdebetalersregeling wordt toegepast voor alle patiënten die tot een risicodoelgroep behoren?

Als risicopersoon  betaal je  voor het vaccin 4,08 euro of 2,45 euro als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.


Wie komt er in aanmerking voor terugbetaling?
   • Iedereen vanaf 50 jaar
   • Alle patiënten  die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), een BMI hoger dan 35, neuromusculaire aandoeningen of immuniteitsstoornissen
   • Personen die in een instelling verblijven
   • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
   • Kinderen van zes maanden tot achttien jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
   • Mensen actief in de zorgsector


Meest recent

Bij Apotheek Kestemont kunt u ook terecht voor

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?